Industrial Parks

Muyun Industrial Park


Updated: 2014-07-29

Key companies:

Pangeo (Hunan) Industrial Co

Changsha Pangeo Cable Industries Co

Hunan Yatai Industrial Co

Chia Tai Group

China Minmetals Corp

Hunan Youwen Food Co

Hunan Xiangwei Packaging Co

Hunan Komatsu Construction Machinery Co

Advanced Corporation for Materials & Equipments

Hunan Xiangjiang Pipe Co

Changsha Biluo Construction Co

Advanced Corporation for Materials & Equipments

Changsha Wensichang Pipe Co

Address: 108 Nanhu Ave, Zhongyier Rd, Changsha, Hunan

Phone: 0731-694-7188

Phone: (Muyun government) 0731-690-1758

Fax: 0731-694-7188

Website: http://www.muyun.gov.cn/

Postcode: 410119

Previous Page 1 2 Next Page

Realizing dreams in Changsha county

Changsha county has developed fast in recent years.

Contact Us

Tel: +86(0731)-8401-8486

Add: No.19, Kaiyuan Rd, Xingsha, Changsha county